Flessenvulinstallatie

Alltech heeft een ruime ervaring in het bouwen en onderhouden van flessenvulinstallaties. Een flessenvulinstallatie is, zoals de naam al zegt, een installatie om kleinere gasflessen vanuit een voorraad tank te vullen. Zo’n installatie bestaat uit een propaan (of butaan) tank van waaruit de flessen gevuld worden en een pomp om het vloeibare gas over te pompen.

De plaats waar de flessen gevuld worden is het vulhok. Dit vulhok dient aan bepaalde eisen te voldoen i.v.m. gevaar voor explosies. Bij het vullen kunnen kleine hoeveelheden gas vrijkomen bij het aan en afkoppelen van de gasflessen. De ruimte zal voldoende geventileerd moeten zijn en eventueel voorzien worden van gasdetectie. Daarnaast dient het elektrisch materieel explosieveilig te zijn. Ook dienen de tank en het vulhok voldoende geaard te zijn i.v.m. blikseminslag.

De meeste vulstations zijn voorzien van automatische weegschalen die bij een vooraf ingesteld gewicht zullen stoppen met vullen.