Herkeuringen

Minimaal een keer in de 12 jaar zal de tank inwendig geïnspecteerd moeten worden. Dit kan vaker zijn omdat de tank niet periodiek wordt onderhouden of omdat de inwendige kleppen niet meer goed functioneren. Bij dit laatste zullen de kleppen vervangen of gereviseerd moeten worden hetgeen alleen mogelijk is als de tank leeggemaakt wordt.

Als de kleppen vervangen of gereviseerd moeten worden, is het voor ons eenvoudig om de tank ook inwendig te inspecteren, immers de tank is dan leeg. Bij een herkeuring wordt de tank eerst leeggepompt voor zover dit mogelijk is. Er zal echter altijd een kleine hoeveelheid vloeibaar gas in de tank achterblijven. Om ook dit restant te verwijderen, wordt de tank afgefakkeld. Het gas wat in de tank is achtergebleven wordt verbrand. Tijdens dit affakelen wordt ook de tank met water gevuld om zo het gas uit de tank te verdrijven. Tijdens het affakkelen wordt de installatie boven de mangaten gedemonteerd, zodat de tank toegankelijk is. Als de tank geheel gevuld is met water, zal de vlam doven. Het water wordt weer uit de tank gepompt en is tank is gasvrij. Hierna worden de mangatdeksels gelicht zodat de tank kan luchten en zich voldoende zuurstof in de tank kan verzamelen zodat deze betreden kan worden.

Na meting of er zich geen gas en voldoende zuurstof in de tank bevindt, zal de keurmeester de tank binnengaan om de tank aan de binnenzijde te inspecteren. Wordt de tank goed bevonden, dan kan worden begonnen met het weer opbouwen van de installatie.

Na opbouw wordt de tank en installatie weer op druk gebracht en in samenwerking met de keurmeester gecontroleerd of de tank en installatie gasdicht zijn.

Van deze inspectie wordt door de controlerende instantie een rapport opgemaakt waarop tevens wordt aangegeven wanneer de volgende keuring zal moeten plaatsvinden.

Voor kleinere propaantanks is het soms makkelijker en sneller om na het affakkelen niet met water te werken maar de tank de spoelen met stikstof. Als er zich geen mangat op zo’n kleine tank bevind, zal de keurmeester met een spiegel de binnenzijde van de tank inspecteren.

Ook van deze inspectie wordt door de controlerende instantie een rapport opgemaakt waarop tevens wordt aangeven wanneer de volgende keuring zal moeten plaatsvinden