Keuringen

Propaantanks zijn er in verschillende soorten en maten. Deze tanks worden ook gebruikt voor LPG (LPG: Liquefied Petroleum Gas, mengsel van propaan en butaan) vanwege het mengsel van propaan en butaan in de tank.

Voor deze tanks geldt dat ze eens per 6 jaar gekeurd dienen te worden. Immers, het zijn drukvaten. Onder normale omstandigheden zal deze druk rond de 5 Bar liggen. Betreft het een bovengrondse tank, dan kan de druk bij zon en hoge temperaturen makkelijk oplopen tot 10 Bar of hoger.

Om een overdruk te voorkomen, is elke propaantank voorzien van 1 of meerdere veiligheden. Gangbare drukken voor deze veiligheden zijn 13.8 of 15.6 Bar. Mocht de druk in de tank hoger worden dan deze waarden, dan gaat het ventiel open en zal er gas ontsnappen totdat de druk beneden de waarde is gedaald.
Deze veiligheid is het belangrijkste veiligheidsmechanisme van de tank. Daarom dient deze elke 6 jaar gecontroleerd of vervangen te worden.

keuriingen