Verlengingskeuring

Indien uw tank onderhouden wordt door een erkende installateur volgens de geldende NPR 2578 regels, dan kan eens in de 6 jaar volstaan worden met een verlengingskeuring.

Met deze verlengingskeuring wordt de veerveiligheid vervangen en de inwendige kleppen getest. Met de kleppentest wordt getoetst of de inwendige veiligheidskleppen bij calamiteiten wel dichtslaan en uw installatie gasdicht is. Voor de meeste ondergrondse LPG tanks kan dit met ons TVV systeem. Dit scheelt niet alleen tijd maar ook gas omdat de tank niet drukloos gemaakt hoeft te worden. Uw tank zal wel enige tijd uit bedrijf zijn vanwege het testen van de inwendige kleppen.

Voor kleinere bovengrondse propaantanks is een klein model TVV ontwikkeld, waarmee eveneens onder druk de veerveiligheid vervangen kan worden. Niet alleen werkt dit sneller, immers de tank hoeft niet drukloos gemaakt te worden om de veerveiligheid te wisselen, er is geen gasverlies voor het drukloos en weer op druk brengen en de tank kan in gebruik blijven.